Przetargi

Śrem, 07.02.2018

 

PRZETARG IV

Spółka H&H Corp Hawryluk Sp.k. z siedzibą w Śremie, przy ulicy Rolnej 7A 63-100 Śrem ogłasza przetarg na:

Zabezpieczenie P.Poż. Konstrukcji Stalowej w Budynku przy ulicy Fortecznej 17B w Poznaniu

Szczegóły dot. przetargu dostępne są w poniższych dokumentach:

00. Zaproszenie do Przetargu

01. Oferta Przetargowa

02. Instrukcja do oferty przetargowej

03. Zakres i opis robót – zabezpieczenia ppoz

05a. Załącznik nr 1b – Zbiorcza Tabela Cen

05b. Załącznik nr 1c – Tabela Cen Jednostkowych

06. Załącznik nr 3- Wytyczne do Harmonogramu

07.Umowa z Wykonawcami Forteczna_WZOR

 

 

Śrem, 01.10.2017

 

PRZETARG III

 

Spółka H&H Corp Hawryluk Sp.k. z siedzibą w Śremie, przy ulicy Rolnej 7A 63-100 Śrem ogłasza przetarg na Generalne wykonawstwo, w zakresie;

 1. robót żelbetowych i murowych,
 2. zabezpieczenia pożarowego słupów konstrukcyjnych,
 • Wykonania posadzki,
 1. Remontu opierzenia dachu,
 2. Wykonania elewacji wraz z izolacją termiczną,
 3. Stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Remontu terenów zewnętrznych,
 • Wykonania instalacji sanitarnych,
 1. Instalacji elektrycznej,
 2. Instalacji funkcji społecznych,
 3. Wyposażenia wnętrz,
 • Zakup i instalację wind

W budynku wielokondygnacyjnym w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 17A z przeznaczeniem do funkcji mieszkalnych, gospodarczych i funkcji użyteczności społecznej.

Szczegóły dot. przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 798 023 821.

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: kontakt@hhostel.pl w temacie wpisując
„Przetarg 30.10.2017” lub złożyć w siedzibie firmy w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 30.10.2017”.

Kryterium wyboru są cena oraz termin realizacji.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany droga telefoniczną najpóźniej do 15.11.2017 r.

 

Śrem, 01.09.2017

 

PRZETARG II

 

Spółka H&H Corp Hawryluk Sp.k. z siedzibą w Śremie, przy ulicy Rolnej 7A 63-100 Śrem ogłasza przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych budynku wielokondygnacyjnego w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 17A z przeznaczeniem do funkcji mieszkalnych, gospodarczych i funkcji użyteczności społecznej.

Szczegóły dot. przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 798 023 821.

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: kontakt@hhostel.pl w temacie wpisując
„Przetarg 30.09.2017” lub złożyć w siedzibie firmy w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 30.09.2017”.

Kryterium wyboru są cena oraz termin realizacji.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany droga telefoniczną najpóźniej do 15.10.2017 r.

 

Śrem, 01.06.2017

 

PRZETARG I

 

Spółka H&H Corp Hawryluk Sp.k. z siedzibą w Śremie, przy ulicy Rolnej 7A 63-100 Śrem ogłasza przetarg na wykonanie projektów architektonicznych i konstrukcyjnych budowlanych, konstrukcyjnych wykonawczych budynku wielokondygnacyjnego w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 17 A
z przeznaczeniem do funkcji mieszkalnych, gospodarczych i funkcji użyteczności społecznej.

Szczegóły dot. przetargu dostępne są pod numerem telefonu: 798 023 821.

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: kontakt@hhostel.pl w temacie wpisując
„Przetarg 30.06.2017” lub złożyć w siedzibie firmy w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 30.06.2017”.

Kryterium wyboru są cena oraz termin realizacji.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany droga telefoniczną najpóźniej do 15.07.2017 r.