Regulamin:

1. Recepcja czynna jest 24 h na dobę.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14 i trwa do godziny 10. Niewymeldowanie się do godziny 10 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu.

3. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 9:00. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.

4. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji.

5. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00. Jeśli czas pobytu się wydłuży, Apart Hostel zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty.

6. Zadatek wpłacony za nocleg podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy klient powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 72 godzin przed planowanym przybyciem.

7. W przypadku skrócenia rozpoczętego już pobytu, wskutek własnej decyzji, Gość nie ma podstawy domagania się zwrotu pozostałej kwoty.

8. Cisza nocna w hostelu trwa od 22 do 6.

9. Z chwilą zameldowania Gość hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin